Zateplenie plochých striech

Ak sa rozhodujete pre zateplenie strechy, mali by ste brať do úvahy aj jej rekonštrukciu. Mnohokrát sa v praxi stretávame s problémom čiastkových opráv strechy (napr. nová povlaková krytina), pri ktorých sa preinvestujú nemalé finančné prostriedky. Výsledkom však nie je dlhodobý efekt, pretože ceny za energie rastú a narastá aj potreba zateplenia. Preto je najvýhodnejším riešením rekonštrukcia strechy spolu s jej zateplením.

Rekonštrukcia strechy - detail atika Rekonštrukcia strechy - dilatácia Rekonštrukcia strechy - pri stene Rekonštrukcia strechy - pri streche

Ekonomické výhody zateplenia Sme členom Cechu strechárov Slovenska

 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zabránenie nadmernému úniku tepla
 • zníženie energetickej náročnosti objektu
 • skrátenie vykurovacej sezóny

 

Technické výhody zateplenia

 • zlepšenie tepelnej pohody
 • eliminácia tepelných mostov
 • zníženie namáhania konštrukcie
 • zvýšenie akumulačného efektu hmotných nosných konštrukcií a tým zvýšenie odolnosti voči prehrievaniu  v letných dňoch

 

Hygienické výhody zateplenia

 • zabránenie vzniku plesní

 

Opravy plochých striech

Nevyhnutný je racionálny návrh

Komplexná oprava alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní prieskumu je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu alebo výmenu strešného plášťa. V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená. Ak sa do úvahy dané prieskumy a posúdenia nezahrnú, následkom môže byť neekonomická oprava, alebo dokonca zhoršenie celkového stavu strechy.


Vrstvy zateplenia plochej strechyKvalitná strecha má spĺňať nasledovné parametre:

 • vhodná tepelná izolácia s obmedzeným prevetrávaním strešného plášťa, zakrytie tepelných mostov, obmedzenie kondenzácie v strešnom plášti, vhodná úprava spádu strechy
 • kvalitný hydroizolačný systém zvolený na základe posúdenia difúznych vlastností strešného plášťa, stabilizácia proti účinkom vetra
 • posúdenie nosnej konštrukcie strechy s ohľadom na správne určenie hmotnosti strešného plášťa konštrukcie strechy
 • zaistenie požiarnej bezpečnosti
 • rekonštrukcia bleskozvodu
 • ochrana konštrukcií proti korózii
 • rekonštrukcia nadstavieb tak, aby sa zabránilo zatekaniu.

 

Pozrite si našu prezentáciu

TL Helastoplay - špecifikácia

Zateplenie plochých striech Zateplenie plochých striech Zateplenie plochých striech

Spádovanie striech - pdf

Spádovanie striech - pdf 2

Spádovanie striech - pdf 3

Spádovanie striech - pdf 4

Záručný list Cech Strechárov

Záručný list strechy

Podpis Cech strechárov

 

Tabuľka pre návrh strešnej krytiny 

 

 

Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy

Hydroizolácia a zateplenie plochej strechy