NOVINKA: Interiérová omietka Multi-Finish

 

Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka
Ideálna finálna omietka, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pre všetky  povrchy. Interiérová sadrová omietka, ktorá je použiteľná na sadrokartón, betónové povrchy a rôzne iné sacie povrchy. Poskytuje dobrú protipožiarnu odolnosť. Jej obrovskou výhodou je to, že finálne brúsenie sa nerealizuje suchou cestou, ale pomocou vody,  interiér nezostáva zaprášený a realizácia prác je čistejšia a efektívnejšia. 

 

Spĺňa normy EN 13279-1 typ B1/20/2, a je vyrobená v rámci systému kvality nezávislého auditu a certifikovaná ako spĺňajúca ISO 9001: 2000

 

Interiérové úpravy realizujeme týmto produktom a zabezpečíme aj jeho dodávku.

 

Omietka Multi-Finish Omietka Multi-Finish MiltiFinish stierkaOmietka Multi-Finish
Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka Multi finiš omietka